Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade aktuella Natofrågor samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa

Statsrådets kommunikationsavdelning
6.6.2023
Pressmeddelande

Vid sitt möte tisdagen den 6 juni diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott aktuella Natofrågor och förberedelserna inför toppmötet i Vilnius.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också Rysslands anfallskrig mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa. Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fördömer sprängningen av Kachovka-dammen som en humanitär katastrof och miljökatastrof. Sprängningen innebär att kriget utvidgas på ett nytt sätt som orsakar omfattande skador i Ukraina, både för civila och för miljön.

Vid mötet fastställdes också att Finland utvisar nio personer som arbetar vid Rysslands ambassad och som har tjänstgjort i underrättelseuppdrag. Deras verksamhet strider mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Utrikesministeriet underrättar Rysslands ambassadör om detta.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, utrikesministeriet, Janne Kuusela, avdelningschef, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet och Marja Liivala, avdelningschef, utrikesministeriet (Ryssland och Ukraina), tfn 0295 351 727