Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna (DCA), Ryssland och situationen vid östgränsen

Statsrådets kommunikationsavdelning
27.11.2023
Pressmeddelande

Måndagen den 27 november diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna (Defence Cooperation Agreement, DCA) och förordade att förhandlingsresultatet om avtalet ska godkännas. Riksdagen har regelbundet informerats om förhandlingarna i enlighet med 47 och 97 § i grundlagen. Godkännandet av avtalet kräver riksdagens samtycke.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också situationen vid östgränsen, frågor som rör Ryssland och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Därtill behandlade presidenten och ministerutskottet i förberedande syfte prioriteringarna för den civila och militära underrättelseinhämtningen 2024.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland), tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet; Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 488 203, inrikesministeriet