Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade de krigshandlingar som Ryssland inlett i Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 113/2022
24.2.2022

Torsdagen den 24 februari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands agerande och säkerhetsläget i Europa efter att Ryssland anfallit Ukraina.

Finland fördömer skarpt de krigshandlingar som Ryssland inlett i Ukraina. Rysslands åtgärder riktas mot Ukraina, men de är också ett angrepp mot den europeiska säkerhetsordningen. Rysslands angrepp är ett grovt brott mot internationell rätt. Ryssland måste omedelbart upphöra med krigshandlingarna och återgå till förhandlingsbordet.

Finland står fast bakom Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet. Finland utreder sätt att stärka sitt stöd till Ukraina.

Finland reagerar på Rysslands agerande som en del av Europeiska unionen.

Ytterligare information: Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 350 303, och Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland och Ukraina), tfn 0295 351 727, utrikesministeriet