Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade EU:s uppdrag för militärt bistånd till Ukraina, folkrättsliga frågor kring Rysslands anfallskrig samt förhandlingarna om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna

Statsrådets kommunikationsavdelning
19.1.2023
Pressmeddelande

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott fastställde torsdagen den 19 januari att Finland deltar i EU:s uppdrag för militärt bistånd till Ukraina (Eumam Ukraina) med högst 50 soldater i utbildnings- och rådgivningsuppdrag.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade förhandlingarna om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet tog också del av en översikt över folkrättsliga frågor kring Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och över genomförandet av internationella sanktioner.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef, tfn 0295 351 727, Kaija Suvanto, rättschef, tfn 0295 351 159, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet