Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands deltagande i Natos KFOR-insats i Kosovo, Rysslands invasion av Ukraina och Finlands Natomedlemskapsprocess

Statsrådets kommunikationsavdelning
9.9.2022
Pressmeddelande 

Vid sitt möte fredagen den 9 september fastställde republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att Finland ökar sitt deltagande i Natos KFOR-insats i Kosovo till cirka 70 soldater.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade även Rysslands anfallskrig i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Vid mötet diskuterades också hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef, tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Otto Saxén, enhetschef, tfn 0295 140 314, försvarsministeriet