Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands kommande Natomedlemskap

Statsrådets kommunikationsavdelning
3.4.2023
Pressmeddelande

Måndagen den 3 april diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Natos utrikesministermöte den 4 och 5 april och Finlands kommande Natomedlemskap.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också förhandlingarna om förhandlingar om en överenskommelse om försvarssamarbete mellan, de regionala organisationernas relationer till Ryssland samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa. Därtill diskuterades genomförandet av prioriteringarna för den civila och militära underrättelseinhämtningen för 2022.

Ytterligare information: Erik Lundberg, biträdande avdelningschef, tfn 0295 350 397, utrikesministeriet