Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands Natomedlemskapsprocess och begränsandet av turismen från Ryssland till Finland

Statsrådets kommunikationsavdelning
22.8.2022
Pressmeddelande 

Måndagen den 22 augusti diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott begränsandet av turismen från Ryssland till Finland.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Jussi Tanner, konsulär chef, tfn 0295 350 246, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet