Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Finlands och Rysslands diplomatiska beskickningar samt beredningen av regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets kommunikationsavdelning
19.7.2023
Pressmeddelande

Onsdagen den 19 juli behandlade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget med Finlands och Rysslands diplomatiska beskickningar.

Presidenten och ministerutskottet konstaterade att beslutet att stänga Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg från och med den 1 oktober 2023 som Ryssland meddelade den 6 juli var en asymmetrisk motaktion till det utvisningsbeslut som Finland meddelat om tidigare. Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fastställde att Finland som motaktion ska återkalla verksamhetstillståndet för Rysslands generalkonsulat i Åbo från och med den 1 oktober 2023. Utrikesministeriet har underrättat Rysslands ambassadör om detta.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också Rysslands konsulat i Mariehamn och tog del av läget beträffande den pågående beredningen av utrikesministeriets  omfattande juridiska utredning om Ålands särställning. I utredningen behandlas utöver andra omständigheter också ställningen för Rysslands konsulat i Mariehamn.

Därtill diskuterade republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet beredningen av en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse i enlighet med regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet (Finlands och Rysslands diplomatiska beskickningar), tfn 0295 350 773, Maria Guseff, enhetschef, utrikesministeriet (utredningen om Åland), tfn 0295 351 158, och Lauri Hirvonen, enhetschef, utrikesministeriet (utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen), tfn 0295 350 063