Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade förberedelserna inför Natos toppmöte i Vilnius och aktuella frågor som gäller Ryssland

Statsrådets kommunikationsavdelning
27.6.2023
Pressmeddelande

Vid sitt möte tisdagen den 27 juni diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott förberedelserna inför Natos toppmöte i Vilnius den 11–12 juli.

Dessutom fick republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet ta del av en översikt över förhandlingarna om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna (DCA) och Finlands deltagande i internationell krishantering. För närvarande deltar Finland i elva militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 450 soldater inom ramen för FN, EU, Nato och den globala koalitionen mot Isis.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också Rysslands anfallskrig mot Ukraina och aktuella frågor som gäller Ryssland. Händelserna i Ryssland under de senaste dagarna är en intern rysk angelägenhet och utvecklingen av den följs mycket noggrant både i Finland och tillsammans med allierade och partnerländer.

Vid mötet behandlades dessutom ryska medborgares resor till Finland och via Finland till övriga Schengenområdet. Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet konstaterade att resor som ryska medborgare gör till Finland fortsättningsvis kan äventyra Finlands internationella relationer. Därför är det motiverat att fortsätta begränsa ryska medborgares icke-nödvändiga resor och skärpa begränsningarna för att förhindra missbruk. På basis av republikens presidents och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottets behandling kan statsrådet förnya det principbeslut som fattades om begränsningarna den 29 september 2022.

Ytterligare information: Mikael Antell, biträdande avdelningschef (utrikes- och säkerhetspolitik), tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland och Ukraina), tfn 0295 351 727, Jussi Tanner, avdelningschef (inreseärenden), tfn 0295 350 246, utrikesministeriet