Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade försvarsmaktens övningsverksamhet, underrättelseinhämtning och Rysslands invasion av Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
28.10.2022
Pressmeddelande

Fredagen den 28 oktober diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete.

Finlands beslut att ansöka om medlemskap i Nato, det fördjupade bilaterala och multilaterala försvarssamarbetet och den grundläggande förändringen i den säkerhetspolitiska miljön till följd av Rysslands invasion av Ukraina påverkar grunderna för internationell övningsverksamhet. Ett aktivt, fördjupat internationellt övningssamarbete är ett svar på denna förändring i och med att det stärker Finlands försvar och den regionala säkerheten.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fastställde att Finland förbereder sig på att delta i EU-uppdraget för militärt bistånd för att stödja Ukraina (EUMAM Ukraine).

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också Rysslands anfallskrig i Ukraina och säkerhetsläget i Europa och behandlade i förberedande syfte prioriteringarna för den civila och militära underrättelseinhämtningen 2023.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, och Marja Liivala, avdelningschef, tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, och Harri Ohra-aho, konsultativ tjänsteman (militär underrättelseinhämtning), tfn 0295 140 039, försvarsministeriet; Teemu Turunen, biträdande chef (civil underrättelseinhämtning), tfn 0295 480 131, Skyddspolisen