Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade försvarssamarbetet mellan Finland och Förenta staterna och läget vid östgränsen

Statsrådets kommunikationsavdelning
17.11.2023
Pressmeddelande

Fredagen den 17 november fick republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott ta del av en översikt över fördjupat bilateralt försvarssamarbete med Förenta staterna. De fortsatte också diskussionen om det preliminära förhandlingsresultat som uppnåtts i förhandlingarna om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna (Defence Cooperation Agreement, DCA).

Presidenten och ministerutskottet fick också en lägesrapport om läget vid östgränsen och om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Därtill diskuterade republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet försvarsmaktens internationella övningssamarbete 2024 och Natos kommande utrikesministermöte.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, utrikesministeriet; Sami Nurmi, enhetsdirektör, tfn 0295 140 330, försvarsministeriet; Kirsi Pimiä, kanslichef (läget vid östgränsen), tfn 0295 488 203, inrikesministeriet