Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider

Statsrådets kommunikationsavdelning
12.3.2023
Pressmeddelande

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade söndagen den 12 mars hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider utifrån det trepartsmöte som hölls i Bryssel torsdagen den 9 mars.

Dessutom fick utskottet information om de diskussioner som republikens president förde under sitt besök i Förenta staterna.

Mötet hölls undantagsvis på söndagen på grund av följande veckas bråda kalender.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, utrikesministeriet