Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade hybridhot och beredningen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning 
Pressmeddelande 81/2020
18.2.2020 

Vid sitt sammanträde den 18 februari 2020 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott hybridhot och beredskapen för denna typ av hot.

Under mötet diskuterades även beredningen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen.

Ytterligare information: Kai Sauer, understatssekreterare, tfn 0295 350 341, och Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, utrikesministeriet