Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade internationell krishantering och Finlands Natomedlemskapsprocess

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 
7.6.2022 | Publicerad på svenska 8.6.2022

Tisdagen den 7 juni behandlade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som gäller internationell krishantering, och fastställde att Finland förbereder sig på att öka sitt deltagande i Natos KFOR-insats i Kosovo.

Presidenten och ministerutskottet fastställde också att beslutet av den 26 augusti 2021 om att öka Finlands deltagande i EUTM Mali-insatsen inte längre är i kraft på grund av förändrade förhållanden i insatsmiljön.

Dessutom fastställde republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet att Finland deltar i beredskapsturen för Natos snabbinsatsstyrkor med marinens kustjägarkompani 2024. År 2025 deltar Finland med arméns jägarkompani och 2026 med marinens röjdykaravdelning.

Vid mötet diskuterades också hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 353