Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade läget i Irak, Iran och Mellanöstern

Statsrådets kommunikationsavdelning  
Pressmeddelande 003/2020
7.1.2020

Tisdagen den 7 januari 2020 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott det skärpta läget i Irak, Iran och Mellanöstern.

Presidenten och ministerutskottet konstaterade att alla parter bör avhålla sig från våld och åtgärder som kan leda till att läget eskalerar. Det internationella samfundet, i synnerhet EU, bör arbeta för avspänning.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade det tillspetsade lägets inverkan på OIR-insatsen (Operation Inherent Resolve). OIR-insatsen i Irak och Syrien genomförs av den internationella koalitionen mot IS, och även Finland deltar i den. Dessutom deltar Finland i EU:s civila krishanteringsinsats EUAM Iraq (EU Advisory Mission in Iraq) och med en person i Natos NMI-insats (NATO Mission Iraq).

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, Leena-Kaisa Mikkola, avdelningschef, tfn 0295 351 977, utrikesministeriet; Helena Partanen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 140 310, försvarsministeriet