Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Libanon, Vitryssland, relationen mellan Turkiet och Grekland, redogörelsen om de mänskliga rättigheterna samt den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 515/2020
14.8.2020

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Libanon, Vitryssland, relationen mellan Turkiet och Grekland, redogörelsen om de mänskliga rättigheterna samt den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen.

Vid sitt möte fredagen den 14 augusti diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott situationen i Libanon. Till följd av explosionsolyckan i Beirut den 4 augusti beviljade Finland Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens (IFRC) nödinsats i Libanon en miljon euro. Till Beirut sändes också medicinsk utrustning och ett team som utbildats för internationell räddningsverksamhet. Utöver detta fortsätter Finlands övriga långvariga stöd till Libanon, särskilt genom krishantering och utvecklingsbistånd. Arbetet med att iståndsätta finska ambassadens lokaler i Beirut är under beredning. Lokalerna skadades i explosionen den 4 augusti.

Presidenten och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade även situationen i Vitryssland efter presidentvalet den 9 augusti. Valet i Vitryssland var varken fritt eller rättvist, och principerna för demokrati och rättsstaten följdes inte. Det är särskilt beklagligt att OSSE:s valobservatörer inte fick komma in i landet. Säkerhetsmyndigheterna i Vitryssland har använt maktmedel på ett oproportionerligt sätt både under valkampanjen och efter valet. Oroligheterna i landet fortsätter och situationen är fortsatt oroväckande.

Vid mötet behandlades också spänningarna mellan Grekland och Turkiet i östra Medelhavet. Det är viktigt att de diplomatiska ansträngningarna för att lösa situationen fortsätter.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott tog del av en översikt över utgångspunkterna och målen för beredningen av en redogörelse om de mänskliga rättigheterna. Redogörelsen för de mänskliga rättigheterna styr på lång sikt statsrådets verksamhet i frågor som rör de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Dessa frågor granskas i redogörelsen ur ett internationellt och ett nationellt perspektiv och i EU-verksamheten.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade även beredningen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen.

Ytterligare information: Kai Sauer, understatssekreterare, tfn 0295 350 341, Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, Leena-Kaisa Mikkola, avdelningschef (Libanon), tfn 0295 351 977, utrikesministeriet