Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands anfall mot Ukraina och redogörelsen om de aktuella förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 236/2022
8.4.2022

Fredagen den 8 april diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfall mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Vid mötet fastställdes att Finland utvisar två personer som hör till den utstationerade personalen vid Rysslands ambassad. Dessutom har medarbetare vid Rysslands ambassad fått avslag på förlängning av sitt visum. Utrikesministeriet underrättar Rysslands ambassadör om detta. Åtgärderna motsvarar de åtgärder som vidtagits i andra EU-länder. Utvisningsbeslut hör till den nationella beslutanderätten, och varje medlemsland får agera efter sin egen analys av situationen.

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade också redogörelsen om de aktuella förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön.

Ytterligare information: Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 350 303, Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef (Ryssland och Ukraina), tfn 0295 350 773, Salla Sammalkivi, enhetschef, tfn 0295 350 020, och Lauri Hirvonen, ambassadråd, tfn 0295 350 063 (redogörelsen), utrikesministeriet