Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands anfall mot Ukraina, redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen och försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 217/2022
1.4.2022

Fredagen den 1 april diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott frågor som rör Ryssland. Vid diskussionerna behandlades situationen efter Rysslands anfall mot Ukraina i februari.

Därtill diskuterade presidenten och ministerutskottet försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige.

Vid mötet diskuterades även redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Mikko Kivikoski, biträdande avdelningschef (situationen mellan Ryssland och Ukraina), tfn 0295 351 727, Salla Sammalkivi, enhetschef, tfn 0295 350 020, och Lauri Hirvonen, ambassadråd, tfn 0295 350 063 (redogörelsen om den aktuella säkerhetssituationen), utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet