Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands anfall mot Ukraina

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 
27.2.2022

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade söndagen den 27 februari situationen i Ukraina efter det att Ryssland inlett ett anfall mot landet. Diskussioner fördes också om biståndet till Ukraina.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn. 0295 350 353 och Marja Liivala, avdelningschef, (situationen mellan Ryssland och Ukraina) tfn. 0295 351 727