Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands anfallskrig och hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider

Statsrådets kommunikationsavdelning
1.2.2023
Pressmeddelande

Onsdagen den 1 februari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfallskrig i Ukraina och hur Finlands Natomedlemskapsprocess framskrider.

Finland fortsätter att främja medlemskapsprocessen tillsammans med Sverige. Det ligger i Finlands, Sveriges och hela Natos intresse att båda länderna blir medlemmar så snabbt som möjligt.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, utrikesministeriet