Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Rysslands invasion av Ukraina och aktuella Nato-frågor

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande
30.9.2022

Fredagen den 30 september diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfallskrig i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Utskottet fick också en översikt gällande aktuella Nato-frågor och framstegen i Finlands medlemskapsprocess.

Dessutom diskuterade utskottet de utrikespolitiska dimensionerna av förslaget att uppföra ett gränsstängsel vid gränsen mellan Ryssland och Finland.

Ytterligare information: Piritta Asunmaa, avdelningschef, tfn 0295 350 353, Marja Liivala, avdelningschef, tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör, tfn 0295 140 300, försvarsministeriet