Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade situationen i Syrien och Turkiets agerande

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 111/2020
3.3.2020

Tisdagen den 3 mars diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott situationen i Syrien och Turkiets agerande.

Vid diskussionen uttrycktes oro över den humanitära kris som uppstått i Idlibregionen i Syrien. Ett eldupphör behövs så fort som möjligt för att lösa situationen, som drabbar cirka en miljon civila. Efter dagens möte ska statsrådet komma överens om Finlands handlingslinje inför mötena i rådet för rättsliga och inrikes frågor och utrikesrådet denna vecka.

Ytterligare information: Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 350 303, och Leena-Kaisa Mikkola, avdelningschef, tfn 0295 351 977, utrikesministeriet