Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade skadorna på undervattensinfrastrukturen i vårt närområde, det internationella samarbetet i anslutning till dem samt säkerhetsläget i Europa och Mellanöstern

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.10.2023
Pressmeddelande 

Fredagen den 20 oktober fick republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott en lägesrapport om undervattensinfrastrukturen i Finlands närområde. Diskussionen gällde särskilt läget med undersökningen av de skador som uppstod i undervattensinfrastrukturen i Östersjön den 8 oktober och det internationella samarbetet i anslutning till detta.

Finland har tillsammans med Estland aktivt förmedlat information till Nato-allierade och EU-partner om skadorna på gasledningen och undervattenskabeln och rapporterat hur utredningen framskrider. EU, Nato och många bilaterala allierade och partner stöder undersökningen och uppföljningen av ärendet i enlighet med Finlands önskemål.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också förhandlingarna om ett avtal om försvarssamarbete mellan Finland och Förenta staterna (Defence Cooperation Agreement, DCA) och hur förhandlingarna framskrider.

Dessutom fick presidenten och ministerutskottet en lägesrapport om Rysslands anfallskrig mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa, ryska medborgares inresa vid östgränsen samt Hamas attack mot Israel och situationen i Gaza.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, utrikesministeriet; Kirsi Pimiä, kanslichef (undervattensinfrastruktur), tfn 0295 488 203, inrikesministeriet; Mikael Antell, biträdande avdelningschef (DCA), tfn 0295 350 658, Marja Liivala, avdelningschef (Ukraina, Ryssland), tfn 0295 351 727, Sofie From-Emmesberger, avdelningschef (Hamas attack mot Israel), tfn 0295 350 802, utrikesministeriet