Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade tryggandet av försörjningsberedskapen samt den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen

Statsrådets kommunikationsavdelning 3.4.2020
Pressmeddelande

Fredagen den 3 april 2020 diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott coronaviruspandemin samt Finlands försörjningsberedskap ur utrikes- och säkerhetspolitisk synvinkel.

Diskussionen gällde i synnerhet anskaffning av utrustning för hälso- och sjukvård.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade även beredningen av den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. De diskuterade särskilt hur ny teknik påverkar säkerheten och de internationella relationerna.

Ytterligare information: Kai Sauer, understatssekreterare, tfn 0295 350 341, Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, utrikesministeriet; Jari Gustafsson, kanslichef (försörjningsberedskap), tfn 0295 047 400, arbets- och näringsministeriet