Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade underrättelseinhämtning, Finlands kandidatur till FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Ryssland

Statsrådet
Pressmeddelande 71/2021
5.2.2021

Vid sitt möte fredagen den 5 februari diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott aktuella Rysslandsfrågor.

Under mötet behandlades bland annat häktningen av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och protesterna mot detta, förbindelserna mellan EU och Ryssland samt frågor som rör Finlands och Rysslands bilaterala relation.

Presidenten och ministerutskottet fick en översikt över Finlands kampanj för att bli medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter för treårsperioden 2022–2024. Teman för Finlands kampanj är kvinnors och flickors rättigheter, ny teknik och digitalisering, hållbar utveckling och klimatförändringen samt utbildning.

Dessutom behandlade presidenten och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet genomförandet av prioriteringarna för den civila och militära underrättelseinhämtningen för 2020.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, Maimo Henriksson, avdelningschef, tfn 0295 351 247 (Ryssland), Paula Parviainen, utrikesråd, tfn 0295 350 425 (FN:s råd för mänskliga rättigheter), utrikesministeriet; Petri Knape, direktör för enheten för nationell säkerhet, tfn 0295 488 235 (civil underrättelseinhämtning), inrikesministeriet; Harri Ohra-aho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 140 039 (militär underrättelseinhämtning), försvarsministeriet