Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade undervattensinfrastruktur och Hamas terrorattack mot Israel

Statsrådets kommunikationsavdelning
11.10.2023
Pressmeddelande

Onsdagen den 11 oktober fick republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott en lägesrapport om den kritiska undervattensinfrastrukturen i Finlands närområde. Bakgrunden till diskussionen var den skada, sannolikt till följd av yttre påverkan, som upptäcktes i gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland samt felet i en datakabel mellan Finland och Estland.

Presidenten och ministerutskottet konstaterade att Finland handlar i ärendet i nära kontakt med i synnerhet Estland, men också med andra partner i EU och Nato. Beredskapsnivån har höjts vad gäller Finlands kritiska infrastruktur. Med tanke på försörjningsberedskapen är situationen stabil.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fick också en lägesrapport om Hamas attack mot Israel. Striderna i området fortsätter och antalet döda stiger. Finland fördömer våldsdåd mot civila och tagande av gisslan. Det humanitära läget i Gaza var mycket dåligt redan före händelserna. Israels blockad förvärrar situationen för civilbefolkningen i området. Presidenten och ministerutskottet konstaterade att internationell humanitär rätt är av central betydelse i all verksamhet.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade också situationen för finländare i Israel och i Palestinska området. I Israel finns fortfarande över 150 finländare som behöver hjälp med att ta sig ur landet. Det är möjligt men svårt att lämna landet med kommersiella förbindelser. Det går inte att utesluta att säkerhetsläget försämras.

På grund av situationens oförutsägbarhet ordnar utrikesministeriet med möjlighet till evakuering för de finska medborgare eller personer som är permanent bosatta i Finland som behöver hjälp. Om möjligt ordnas evakueringen till Finland eller i annat fall till närmaste trygga område, med resenärens samtycke och på resenärens egen bekostnad. Arrangemangen fortsätter i nära samarbete mellan utrikesministeriet och de övriga nordiska länderna. Utrikesministeriets strävan är att erbjuda möjlighet till evakuering inom de närmaste dagarna.

Utrikesministeriet kontaktar de finländare som gjort en reseanmälan och vid behov de finländska researrangörerna om de närmare arrangemangen. Andra finländare som behöver hjälp med att lämna Israel eller Palestinska området kan kontakta ministeriets jour (tfn +358 9 1605 5555, e-post paivystys.um@gov.fiLinkki toiselle sivustolle).

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 350 353, utrikesministeriet; Petri Peltonen, understatssekreterare, tf kanslichef (den kritiska undervattensinfrastrukturen), tfn 0295 063 662, arbets- och näringsministeriet; Laura Eiro, avdelningschef (den kritiska undervattensinfrastrukturen), tfn 0295 342 166, kommunikationsministeriet; Sofie From-Emmesberger, avdelningschef (Hamas terrorattack mot Israel), tfn 0295 350 802, och Jussi Tanner, konsulär chef (konsulära ärenden), tfn 0295 350 246, utrikesministeriet