Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fördömer Rysslands meddelande om olaglig annektering av ukrainska regioner

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande
30.9.2022

Fredagen den 30 september diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Rysslands anfallskrig i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Finland fördömer skarpt Rysslands meddelande om olaglig annektering av ryskockuperade ukrainska regioner. De skenomröstningar som ordnats i regionerna kränker Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och bryter mot FN-stadgan. Finland kommer inte att erkänna Rysslands olagliga annektering av ukrainska regioner, och reagerar på Rysslands agerande som en del av Europeiska unionen. Finland fortsätter ge sitt starka stöd till Ukraina så länge det behövs.

Ytterligare information: Marja Liivala, avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 727