Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet (TP-UTVA) diskuterade läget vid östgränsen, utredningen om Åland och den humanitära situationen i Gaza

Statsrådets kommunikationsavdelning
14.11.2023
Pressmeddelande 

Vid sitt möte tisdagen den 14 november diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott läget vid östgränsen. Inrikesministeriet kommer att ge mer information om frågan i dag.

På agendan stod också utredningen om Ålands folkrättsliga särställning och de folkrättsliga aspekter som rör Rysslands konsulat i Mariehamn. Enligt republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet kommer utredningen inte att i nuläget leda till några åtgärder i fråga om Rysslands konsulat i Mariehamn. Myndigheterna övervakar att konsulatets verksamhet sker inom ramen för dess befogenheter. Utredningen läggs ut på utrikesministeriets webbplats.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade läget i Mellanöstern. Enligt TP-UTVA är det nödvändigt att alla parter garanterar att civila personer ges en möjlighet att lämna stridsområdet och att den humanitära hjälpen fås fram till Gaza. Internationella samfundet ska med beslutsamhet arbeta för permanent fred som bygger på en överenskommen tvåstatslösning.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet inledde också en diskussion om det preliminära förhandlingsresultat som uppnåtts i förhandlingarna om försvarssamarbetsavtalet mellan Finland och Förenta staterna (Defence Cooperation Agreement, DCA).

Ytterligare fick TP-UTVA en lägesrapport om undersökningen av gasledningen Balticconnector.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, Marja Liivala, avdelningschef (Åland), tfn 0295 351 727, Kaija Suvanto, rättschef (Åland), tfn 0295 351 159, Sofie From-Emmesberger, avdelningschef (Israel och Gaza), tfn 0295 350 802, Mikael Antell, biträdande avdelningschef (DCA), tfn 0295 350 658, utrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör (DCA), tfn 0295 350 802, försvarsministeriet, Kirsi Pimiä, kanslichef, (läget vid östgränsen) tfn 0295 488 203, inrikesministeriet

Utredning om Ålands internationella särställning och om rättsliga frågor som gäller Åland