Republikens president sammanställer vardagsmetoder för att förebygga utslagning

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 12 juni 2012

Presidentti Niinistö ja nuorten syrjäytymistä pohtiva työryhmä kokoontuivat ensimmäisen kerran 12.6.2012. Kuva: Tasavallan presidentin kanslia.President Niinistö och expertgrupp samlades för första gången den 12 juni 2012. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö vill öka den allmänna debatten och verksamheten på vardagsnivå för att förebygga barns och ungdomars utslagning. Syftet är att få tillgång till den tysta kunskap som experter inom det praktiska arbetet innehar och sammanställa konkreta metoder som var och en kan använda i sin närmaste krets.

I verksamheten kommer man att sammanföra experter och personer som har erfarenhet på gräsrotsnivå av risken för utslagning bland barn och ungdomar. Verksamhetens tema är "God praxis fungerar". Samvaro, ansvar och små vardagsgärningar är nyckelord för denna praxis.

President Niinistö har sammankallat följande experter att dryfta barns och ungdomars utslagning: Mukhtar Abib, socialhandledare, Helsingfors; Pamela Antila, projektarbetare, Vasa; Eva Autio, skolhälsovårdare på lågstadiet, Helsingfors; Marjukka Borgman, ungdomsledare, Kuopio; Arja-Sisko Kainulainen, lektor i vårdvetenskap, sjukskötare, Idensalmi; Kati Kärkkäinen, arbetshandledare i småbarnspedagogik, Helsingfors; Ulla Nord, anställd inom det uppsökande ungdomsarbetet, Helsingfors; Janne-Pekka Nurmi, rektor, speciallärare, Helsingfors; Sirkku Nurmi, äldre konstapel, Forssa; Petri Puronaho; fotbolltränare, Tavastehus; Paula Ritanen-Närhi, juniortränare, Vanda; Juha Torvinen, musiker, Ylöjärvi.

Arbetsgruppen samlades för första gången den 12 juni 2012 i Helsingfors.

Senare kommer fler sakkunniga att inbjudas. Arbetet framskrider så, att man med sakkunnigas hjälp gör en sammanställning över sådana metoder som redan används och som funnits vara bra och som kan vara alla till hjälp vid förebyggandet av utslagning.

Juris doktor Sakari Huovinen är projektets samordnare. Producent Marko Kulmala leder arbetsgruppernas arbete.