Republikens president Sauli Niinistös utlåtande med anledning av läget i Kertjsundet

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 47/2018
26.11.2018

Statsledningen i Finland följer noggrant händelserna i Kertjsundet  och jag har diskuterat läget med statsminister Sipilä och utrikesminister Soini. För att avveckla spänningarna bör Ryssland tillåta fri sjöfart i överenstämmelse med sina åtaganden och vidta åtgärder för att släppa de ukrainska fartygen och deras besättningar.

Läget i regionen har länge varit instabilt och risken för eskalering är hög. Därför är det ytterst viktigt att det internationella samfundet omedelbart reagerar på händelserna. Det krismöte som FN:s säkerhetsråd samlas till är nödvändigt för att situationen ska kunna stabiliseras så snabbt som möjligt. Dessutom behövs en oberoende internationell undersökning av händelseförloppet.