Republikens president Sauli Niinistös uttalande den 28 juni 2022

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 41/2022
28.6.2022

I dag i Madrid, innan Natomötet inleddes, hade vi ett ingående möte med Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Sveriges statsminister Magdalena Andersson med stöd av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Som ett resultat av detta möte undertecknade våra utrikesministrar ett samförståndsavtal mellan våra länder. Avtalet bekräftar att Turkiet vid toppmötet i Madrid denna vecka kommer att stödja att Finland och Sverige kallas till medlemmar i Nato. De konkreta stegen för vår anslutning till Nato kommer att överenskommas mellan de Natoallierade under de kommande två dagarna, men beslutet är nu nära förestående.

Vårt samförståndsavtal understryker att Finland, Sverige och Turkiet åtar sig att ge varandra sitt fulla stöd mot varandras säkerhetshot. När vi blir Natoallierade kommer detta engagemang att stärkas ytterligare.

Under de senaste veckorna har Turkiet uttryckt sin oro över terrorhot. Finland har hela tiden tagit denna oro på allvar. Finland fördömer terrorism i alla dess former. Som Natomedlem förbinder sig Finland fullt ut till Natos dokument och politik i kampen mot terrorismen.

När vi tillsammans utvecklar kampen mot terrorism och vapenexport och vårt samarbete i fråga om utlämningar kommer Finland naturligtvis även framöver att följa sin nationella lagstiftning.

Det gläder mig att detta skede på Finlands väg mot ett medlemskap i Nato har avslutats. Jag ser nu fram emot givande diskussioner om Finlands roll i Nato med våra blivande allierade här i Madrid.