Republikens president Sauli Niinistös uttalande med anledning av händelserna i Turkiet

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 40/2016
16.7.2016

Det är skakande att försök till militärkupp görs i Turkiet, alldeles på tröskeln till EU. Det är självklart att Finland stöder Turkiets förvaltning, som har valts i demokratiska val.

De närmaste dagarna, veckorna och månaderna kommer att utvisa hur det instabila läge som nu har uppstått påverkar Turkiet och dess närområden. Jag ser inte några omedelbara effekter för säkerheten i Europa, även om en ökning av det redan instabila läget är oroväckande.

Jag hoppas att läget i Turkiet stabiliserar sig så snabbt som möjligt. I bästa fall har landets politiska aktörer nu möjlighet att hitta en gemensam utgångspunkt.