Republikens president Sauli Niinistös uttalande med anledning av nervgasattacken i Storbritannien

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 4/2018
14.3.2018

Det mordförsök som gjorts i Storbritannien med nervgas av militär typ är chockerande och ett ytterst allvarligt slag mot internationell säkerhet. Finland fördömer användningen av giftiga kemikalier som vapen i alla situationer oberoende av vem som gör sig skyldig.

Fallet måste utredas grundligt. Vi måste få full klarhet i fallet och de skyldiga ska ställas till svars för sina handlingar. Rysslands vilja att samarbeta är avgörande. Båda de framförda teorierna om dådet, att det var en medveten handling av Ryssland eller att de inte har kontroll över de farliga ämnena, är lika alarmerande.

Finland är berett att erbjuda allt stöd och all hjälp som Storbritannien behöver. Vi för nu en intensiv diskussion om ärendet med de andra EU-staterna och med våra partner.