Republikens president Sauli Niinistös uttalande med anledning av president Mauno Koivistos frånfälle

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 24/2017
12.5.2017

Vi har i dag 12.5.2017 fått ta emot sorgebudet om att president Mauno Koivisto har avlidit. Koivisto somnade in i en ålder av 93 år i Helsingfors.
 
Med Mauno Koivisto försvinner från Finlands politiska liv slutgiltigt den generation som deltog i krigen och återuppbyggnaden därefter, som intog nyckelpositioner och styrde in Finland på vägen mot den framgång och välfärd vi har i dag.
 
Koivistos väg från den unge mannen från anspråkslösa hemförhållanden till universitetslärare, bankdirektör och slutligen till toppen av rikspolitiken är en finländsk framgångshistoria som söker sin like.
 
Som republikens president under en lång tid lämnade Mauno Koivisto varaktiga spår och läror i vårt statliga system och vår utrikespolitiska linje. Koivisto var en övertygad demokrat och anhängare av parlamentarisk politik. Han var också rik på kunskap och en ansedd internationell diskussionspartner.
 
Mauno Koivisto lämnade som president ett arv som har varit en bra grundval för mig och mina föregångare att bygga vidare på.
 
Vi känner stor tacksamhet för Mauno Koivistos långa och imponerande livsverk för Finland.