Republikens president Sauli Niinistös uttalande om Finlands medlemskap i Nato

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 11/2023
4.4.2023

Finland har i dag blivit medlem i försvarsalliansen Nato. Den militära alliansfrihetens era i vår historia är slut. En ny era börjar.

Varje land maximerar sin egen säkerhet. Det gör också Finland. Samtidigt stärker medlemskapet i Nato vår internationella ställning och vårt handlingsutrymme. Som partner har vi sedan länge aktivt deltagit i Natos verksamhet. I fortsättningen är Finland med sin insats en del av Natos gemensamma avskräckning och försvar.

Medlemskapet i försvarsalliansen ger Finland säkerhet. Finland ger i sin tur säkerhet åt alliansen. Finland, som är engagerat i alla Natoländers säkerhet, blir en pålitlig allierad som stärker den regionala stabiliteten.

Finlands medlemskap är inte riktat mot någon. Det ändrar inte heller grunderna eller målen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Finland är ett stabilt och förutsägbart nordiskt land som strävar efter fredlig konfliktlösning. Principer och värderingar som är viktiga för Finland kommer även framöver att stå kvar som ledstjärnan för vår utrikespolitik.

Natomedlemskapet kommer att kräva förändringsberedskap och anpassningsförmåga av Finland. Även om allt inte förändras i och med medlemskapet kommer vi som medlem i alliansen att behöva ett nytt sätt att tänka och ny lagstiftning. Mycket har redan gjorts: vi har i flera år målmedvetet utvecklat vår kompatibilitet med Nato. Ändå återstår ett betydande arbete för att samordna Finlands försvar som en del av Natos gemensamma försvar. Försvarsmakten ställs också inför nya krav och utmaningar som vi måste svara på.

Samtidigt är det klart att Finlands viktigaste bidrag till Natos gemensamma avskräckning och försvar bygger på att trygga och försvara vårt eget territorium. Här bevarar det finländska övergripande säkerhetstänkandet sitt värde. Men vi arbetar inte längre ensamma.

Finland ansökte om medlemskap i Nato tillsammans med Sverige. Finlands medlemskap är inte fullständigt utan Sverige. Det ihärdiga arbetet för ett snabbt svenskt medlemskap fortsätter. Likaså fortsätter vårt nära samarbete för att bygga den gemensamma säkerheten och det gemensamma försvaret i hela Norden.