Republikens president Sauli Niinistös yttrande med anledning av presidentvalet i Förenta staterna 

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 57/2016
9.11.2016

Jag vill gratulera Donald Trump till valsegern och folket i Förenta staterna till det val de gjort. Donald Trump blir Förenta staternas president vid en tidpunkt då det världspolitiska läget kanske till och med är spändare än det varit sedan kalla krigets slut. Förenta staternas president har en unik ställning och ett unikt ansvar i världspolitiken. Donald Trump, som kommande ledare av sitt lands utrikespolitik, kommer att ha en betydande inverkan på hur världen ser ut när hans mandatperiod tar slut. För oss finländare är det också mer än viktigt att Förenta staternas engagemang i Europa och i säkerheten och stabiliteten i Östersjöregionen fortsätter. 

Relationerna mellan Finland och Förenta staterna är nu kanske närmare än någonsin, det är en bra utgångspunkt. Vi samarbetar inom många områden: ekonomi, försvarspolitik, Finlands Natopartnerskap, kampen mot terrorism, övervakning av vapenhandeln och naturligtvis i den arktiska regionen. Utöver de direkta bilaterala relationerna är det viktigt att vi samarbetar till förmån för mänskligheten också inom FN och andra internationella organisationer. 

Jag önskar Donald Trump framgång och visdom i den krävande uppgiften, av betydelse för hela världen, som Förenta staternas president.

Sauli Niinistö
Republikens president