Republikens president Sauli Niinistös yttrande om avtalet om Irans kärntekniska program

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 42/2015
14.7.2015

Avtalet om Irans kärntekniska program, som nåddes i dag i Wien, är ett betydande steg i strävan att stabilisera situationen i hela Mellanöstern. Genom uppgörelsen säkerställer Iran att dess kärnprogram är och förblir fredligt.

För Iran kommer det stegvisa avskaffandet av sanktioner att innebära en möjlighet att åter knyta landet närmare till det internationella samfundet. Landets möjligheter att främja ekonomin och medborgarnas välfärd når en ny nivå. Vi önskar att Iran intar en konstruktiv roll i sin verksamhet i Mellanösternregionen även i ett vidare perspektiv.

Uppgörelsen är ett resultat av en seg och ihärdig diplomati. Förhandlingsprocessen pågick i mer än ett decennium. Detta var dock än en gång ett bevis på att även svåra frågor går att lösa genom förhandlingar. Arbetet är dock inte slutfört. Nu är det viktigt att fokus läggs på att avtalet genomförs snabbt och fullt ut.