Republikens presidents kansli deltar i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 27/2016
30.5.2016

Republikens presidents kansli förbinder sig att målmedvetet gå in för hållbar utveckling. Presidentens kansli strävar efter en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Det är fråga om konkreta mål, och hur de uppfylls kan följas på webbplatsen Sitoumus2050.

Presidentens kansli främjar socialt hållbar utveckling genom att årligen ta emot minst två partiellt arbetsföra eller på annat sätt svårsysselsatta personer, som anställs på viss tid, genomgår arbetsprövning eller genomför arbetspraktik. För att nå målen kommer kansliet att samarbeta med specialläroanstalterna, det uppsökande ungdomsarbetet och Ohjaamo, som erbjuder tjänster för unga.

Presidentens kansli erbjuder också de anställda möjlighet att använda en betald arbetsdag per år för frivilligt arbete. Personalen kan delta i frivillig verksamhet t.ex. genom Finlands Röda Kors eller Mannerheims Barnskyddsförbund.

För att minska kolavtrycket produceras minst 80 procent av den fjärrvärme och fjärrkyla som används vid republikens presidents kansli med förnybar energi senast 2020. Presidentens kansli förbinder sig också att ta i bruk el som produceras med jordvärme och solenergi. 

Andra sätt att minska kolavtrycket har redan tidigare tagits in i kansliets plan för energieffektivitet. Bland annat ska användningen av kontorspapper ha minskat senast 2020 med 20 procent jämfört med nivån 2015. Åtgärderna omfattar också resor och transporter: före 2020 drivs åtminstone två av kansliets fordon med alternativ energi och det totala antalet antalet körkilometrar med transportfordon minskas med 20 procent jämfört med nivån 2015.

Det samhälleliga åtagandet ingår i den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030. FN:s agenda omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling. Målet är att utrota fattigdom och skapa välfärd inom ramarna för naturens bärkraft. Agenda 2030 är också temat för den europeiska veckan för hållbar utveckling den 30 maj–5 juni 2016. Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för att Finland ska nå de globala målen.