Republikens presidents kansli har gett personalen anvisningar om coronaviruset

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 5/2020
9.3.2020

Republikens presidents kansli har inlett åtgärder och gett sin personal anvisningar för att förhindra coronaviruset från att spridas. Anvisningarna påverkar alla de anställda på många sätt.

Från och med förra veckan skakar vi inte hand vid möten. De anställda deltar endast i nödvändiga möten och tjänsteresor och använder i första hand videokonferenser för att upprätthålla kontakter. Dessutom tar vi tills vidare inte emot besöksgrupper på Presidentens slott.

Personalen uppmanas att undvika resor till riskområden också på fritiden. Detaljerade instruktioner har utfärdats också för det fall att någon av de anställda misstänker att hon eller han har utsatts för coronaviruset eller får symtom på arbetsplatsen.

Dessutom ska varje anställd samvetsgrant följa myndigheternas rekommendationer. De viktigaste är att var och en förstår sitt eget ansvar när det gäller att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.