Republikens presidents kansli minskar sitt koldioxidavtryck till en tredjedel

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 40/2018
8.10.2018

Republikens presidents kansli har som mål att minska sitt koldioxidavtryck med minst två tredjedelar fram till februari 2024. Som referensår används 2016, då kansliet uppdaterade sin miljöplan och anslöt sig till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Sedan dess har kansliet redan avsevärt reducerat sina utsläpp, men nu ställs ett tydligt och ännu striktare mål för att ytterligare minska koldioxidavtrycket. Den utsatta tiden för att nå målet är utgången av den nuvarande presidentperioden.

Det allt mer specifika och resultatinriktade miljöprogrammet är utarbetat på initiativ av republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö har vid flera tillfällen konstaterat att motverkandet av klimatförändringen är vår viktigaste uppgift under de närmaste åren. Nu behövs både stora och små insatser.

För att uppnå målet inleder republikens presidents kansli ett systematiskt arbete för att utbilda och engagera de anställda. Olika metoder för att minska koldioxidavtrycket söks i samarbete med föreningen Climate Leadership Coalition.