Republikens presidents meddelande om statsministerkandidat

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 16/2019
6.6.2019

Republikens president Sauli Niinistö har träffat riksdagens talman Antti Rinne torsdagen den 6 juni klockan 10 på Talludden. Efter att ha hört talmannen har republikens president gett ett skriftligt meddelande till riksdagen om vem som är statsministerkandidat.

* * *

Till riksdagen

Efter att ha hört riksdagens talman meddelar jag att partiordföranden, riksdagsledamoten, juris kandidat Antti Rinne är i 61 § 2 mom. i grundlagen avsedd statsministerkandidat.

Helsingfors den 6 juni 2019

Sauli Niinistö

Republikens president

Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli