Republikens presidents tjänstebostad Talludden kommer att renoveras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 4/2024
12.1.2024

En grundlig renovering av republikens presidents tjänstebostad Talludden inleds i mars 2024. Under renoveringen används statens gästhus i Munksnäs som tillfälliga lokaler för Talludden. Upprustningen kommer att bli klar våren 2026.

Talludden togs i bruk i november 1993 och hustekniken har nått slutet av sin livslängd. Totalrenoveringen kommer att respektera den ursprungliga planeringen av Talludden så mycket som möjligt. Utöver de hustekniska reparationerna kommer ventilationsutrustningen i huvudbyggnaden att bytas ut, möblerna och belysningen att ersättas med nya och bland annat hissarna att förnyas. Energieffektiviteten i byggnaderna på området kommer att förbättras genomgående.

ALA Arkkitehdit Oy har valts till projektets arkitektplanerare, Indepro Oy till byggkonsult och Ramboll Finland Oy till el- och VVS-planerare.

Kostnadskalkylen för renoveringen är i nuläget cirka 55 miljoner euro, inklusive kostnaderna för de tillfälliga lokalerna. Kalkylen preciseras i takt med att planeringen och anbudsförfarandet framskrider.

Tjänstebostaden på Talludden har ritats av arkitekterna Raili och Reima Pietilä. Byggnaderna och närmiljön på Talludden skyddas av en detaljplan som antogs fastställdes 2021.

Mer information om renoveringen av Talludden: Totalrenoveringen av Talludden.