Republikens presidents uttalande om självständighetsdagens festligheter

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 33/2021
25.11.2021

Coronavirusläget i Finland har försämrats snabbt. Restriktionerna har skärpts sedan förra veckan och man kan räkna med att de kommer att skärpas ytterligare.

Republikens presidents kansli har under hela pandemin iakttagit särskild försiktighet och följt gällande begränsningar och rekommendationer med anledning av coronaviruset. Tyvärr finns det en lucka i lagstiftningen som hindrar från att kräva och kontrollera covidintyg vid officiella tillställningar som ordnas av offentliga samfund, såsom mottagningen på självständighetsdagen.

På grund av det försämrade coronavirusläget under de senaste dagarna och bestämmelserna om covidintyg är vi tyvärr tvungna att ställa in festmottagningen på Presidentens slott den 6 december 2021. Också tillställningen för veteraner och lottor ställs in av hälsosäkerhetsskäl.

Vi beklagar djupt att vi måste ställa in självständighetsdagens festligheter. De som var inbjudna till självständighetsdagens mottagning i år kommer också att få en inbjudan till festmottagningen på Presidentens slott den 6 december 2022. För veteraner och lottor ordnas en separat tillställning när pandemiläget tillåter det. Alla som fått en inbjudan till årets festligheter kommer också att få ett personligt brev där vi beklagar situationen.

Jag önskar alla som arbetar mot coronapandemin krafter i arbetet, och efterlyser vår gemensamma plikt att ta coronavaccin och agera ansvarsfullt i alla situationer i vardagen.