Republikens presidents uttalande om skadad undervattensinfrastruktur

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 34/2023
10.10.2023

De rapporterade skadorna på undervattensinfrastrukturen har tagits på allvar och orsakerna till dem har undersökts sedan i söndags. Statsledningen har hela tiden varit mycket välinformerad om situationen.

Det är sannolikt att skadorna på gasledningen och telekommunikationskabeln är resultatet av yttre påverkan. Orsaken till skadorna är ännu inte klarlagd, och utredningen fortsätter i samarbete mellan Finland och Estland.

Vi är också i ständig kontakt med våra allierade och partner. Jag diskuterade i dag med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Nato är redo att bistå i utredningarna.

Finlands beredskap är god. Händelserna påverkar inte vår försörjningsberedskap.