Republikens presidents uttalande på 80-årsdagen av vinterkrigets utbrott

Foto: Jussi Toivanen / Statsrådet

Foto: Jussi Toivanen / Statsrådet

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 36/2019
30.11.2019

Det har i år förflutit 80 år sedan vinterkriget bröt ut. Vi kommer inte ifrån att vi snart står inför en tid då de som upplevde vinterkriget lever kvar endast i våra minnen. Detta innebär inte att deras erfarenheter blir mindre viktiga för oss.

Att hedra minnet av kriget är inte detsamma som att förhärliga kriget. Vinterkriget var brutalt och grymt. Många offrade sitt liv och sin hälsa för att Finland skulle få leva. Men samtidigt hände något annat som också var mycket viktigt för Finland. Diktaren Helvi Hämäläinen har beskrivit den känsla av samhörighet som uppstod under kriget genom att säga att hela Finlands folk kände stor enighet. ”Vi ville ingen något ont, men vi ville osjälviskt försvara allt som är vårt. Jag är övertygad om att vinterkriget i det gemensamma väsen som jag i brist på ett bättre uttryck kallar folksjälen har lämnat kvar något värdefullt, något som kommer att leva vidare också när vi som upplevde dessa tider har gått bort.”

Vinterkrigets strider var en hjältesaga som gav Finland en möjlighet att skapa en annan berättelse. En berättelse om hur Finland, som även under kriget bevarade demokratin, relativt snabbt efter kriget lyckades återuppbygga landet. Den rättsstat och välfärdsstat som vi lever i i dag är ett bevis på denna förmåga till återuppbyggnad.

Nu i fredstid kan vi minnas vad som var kärnan för det som kallas vinterkrigets anda. Även om vi som medborgare ibland har olika åsikter, är vi alla eniga om att det är genom gemensamma beslut som vi övervinner de svårigheter och förändringar som Finland möter. På så sätt hedrar vi också dem som vid fronten och hemmafronten försvarade Finland, och som genom sina uppoffringar gav oss denna möjlighet.