Republikens presidents uttalande: Redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön offentliggjord – det gemensamma arbetet för Finland fortsätter

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 21/2022
13.4.2022

I dag offentliggjordes redogörelsen om förändringarna i Finlands säkerhetsmiljö. Arbetet med att bereda redogörelsen inleddes när jag föreslog att det ska göras en bedömning av alternativen för Finlands säkerhetspolitik och de risker och fördelar som är förknippade med dem. Viktiga säkerhetspolitiska beslut kräver en genomtänkt analys och en gemensam lägesbild. Statsrådets redogörelse har utarbetats under ledning av republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet.

Offentliggörandet av redogörelsen inleder en parlamentarisk fas under vilken riksdagen diskuterar redogörelsen. Nu behöver vi en tydlig linje för Finland att följa. Det gäller Finlands säkerhet. Det är inte till förfång för någon.

Jag kommer att fortsätta min aktiva dialog med de centrala riksdagsutskotten och ordförandena för de partier som valts in i riksdagen.