Republikens presidents uttalande: Vid drastiska förändringar gäller det att hålla huvudet kallt

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 8/2022
3.3.2022

I går sammankallade jag ordförandena för de partier som är invalda i riksdagen, riksdagens talman och vice talman samt ordförandena för utrikesutskottet och försvarsutskottet. Tillsammans med kommendören för försvarsmakten förde vi en allvarlig diskussion om Rysslands invasion i Ukraina och om konsekvenserna av det pågående kriget för Finlands säkerhet och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Vår säkerhetsmiljö genomgår nu en snabb och drastisk förändring. Jag förstår mycket väl finländarnas oro och behovet av att reagera på situationen. Mitt i en akut kris är det dock särskilt viktigt att hålla huvudet kallt och att omsorgsfullt bedöma konsekvenserna av de förändringar som redan har skett och eventuellt kommer att ske – utan dröjsmål, men med omsorg. Detta arbete för Finlands och finländarnas säkerhet gör vi utan uppehåll. Efter gårdagen är vår gemensamma övertygelse om vårt gemensamma ansvar starkare än någonsin.