Samarbetet mellan Finland och Sverige i ett föränderligt säkerhetspolitiskt läge på agendan under president Niinistös statsbesök i Sverige

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 29/2022
10.5.2022

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio avlägger statsbesök i Sverige den 17–18 maj 2022. Besöket kommer att inriktas på aktuella säkerhetspolitiska frågor. Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige, samarbetet inom krisberedskap och den gröna omställningen står också på dagordningen.

Statsbesöket börjar på tisdag morgon, då kungafamiljen möter presidentparet vid en högtidlig välkomstceremoni. Allmänheten har möjlighet att följa ceremonin på Kungliga slottets inre borggård från klockan 10 lokal tid.

Efter välkomstceremonin besöker president Niinistö och kung Carl XVI Gustaf Sveriges riksdag där de träffar riksdagens talman Andreas Norlén. I diskussionerna deltar bland annat ledamöter från Sveriges utrikesutskott och försvarsutskott. Därefter håller president Niinistö ett tal till riksdagsledamöterna under rubriken ”Ett ansvarstagande, starkt och stabilt Norden”.

De officiella diskussionerna mellan Sveriges statsminister Magdalena Andersson och president Niinistö förs på tisdag eftermiddag. Presidenten och statsministern diskuterar Finlands och Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Efter överläggningarna håller de en gemensam presskonferens.

På tisdagens program står dessutom ett evenemang på Kulturhuset i Stockholm om det svensk-finska kultursamarbetet. Dagen avslutas med att kungaparet ger en galamiddag på Kungliga slottet.

På onsdag morgon deltar president Niinistö och kungen i ett rundabordssamtal om näringsliv och grön omställning på Finlandsinstitutet. I tillställningen deltar även näringsminister Mika Lintilä, Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson samt företrädare för finskt och svenskt näringsliv.

Efter rundabordssamtalet besöker presidenten och kungen den svenska marinbasen Berga utanför Stockholm, där förband som är specialiserade på försvaret i kustnära skärgårdsområden berättar om sin verksamhet. På marinbasen ordnas en diskussion om det svenska och finska försvarssamarbetet och ett rundabordssamtal med säkerhets- och försvarspolitiska experter. I samtalen deltar även prins Carl Philip, försvarsminister Antti Kaikkonen och statssekreteraren i Försvarsdepartementet i Sverige Jan-Olof Lind. Värd för besöket på Bergabasen är general Micael Bydén, överbefälhavare för svenska Försvarsmakten.

Efter besöket på Berga bjuder Stockholms stad presidentparet och kungaparet på lunch i Stockholms stadshus. Efter lunchen bekantar de sig med det svenska-finska samarbetet inom krisberedskap vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Statsbesöket avslutas med att presidentparet ger svarsmottagning på Finlands ambassadörs residens och med en avskedsceremoni på Kungliga slottet.

Republikens presidents maka Jenni Haukio har ett separat program under statsbesökets båda dagar. På tisdagen besöker hon tillsammans med drottning Silvia konstmuseet Waldemarsudde och utställningen ”Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland” för att fira Ålands 100-årsjubileum. På onsdagen får fru Haukio och drottningen ta del av en introduktion i Svenska Akademiens arbete, varefter de besöker Nordiska museet där det har inrättats ett aktivitetscenter för ukrainska barn.

Senast besökte president Niinistö Sverige i november 2021. President Niinistö och hans maka avlade statsbesök i Sverige i början av presidentens ämbetsperiod 2012. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besökte Finland förra gången 2015. Dessutom besökte de Finland 2017 tillsammans med de övriga nordiska statscheferna för att fira 100-årsjubileet av Finlands självständighet.