Självständighetsdagen i Presidentens slott firas med temat tiderna förändras

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 39/2023
31.10.2023

Republikens president Sauli Niinistö och hans maka Jenni Haukio är värdar för självständighetsdagens festmottagning den 6 december 2023 i Presidentens slott. Temat för mottagningen är tiderna förändras.

”Vi lever i en tid då mycket av det vi tar för givet blir ifrågasatt och nya framtidsscenarier skapas i snabb takt. Vår gemensamma uppgift är att hitta lösningar på de utmaningar vi möter och att se till att vi går i rätt riktning”, säger president Niinistö.

Presidentparet bjuder in omkring 1 700 gäster som har utmärkt sig på olika sätt och inom olika områden.

Bland gästerna finns personer som har gjort en lång karriär och som har varit banbrytare, förebilder och mentorer inom sitt område. På gästlistan finns också unga innovatörer, personer som arbetar med framtida framgångsfaktorer och personer som garanterar säkerheten i vårt samhälle och vår vardag. Särskild uppmärksamhet har dessutom ägnats åt insatser som stöder barn och unga. Även i år är en stor andel av gästerna inbjudna för första gången.

Hedersgäster på mottagningen är veteraner och lottor från våra krig.

Utskicket av inbjudningarna har inletts.