Statsministerns avskedsbegäran till republikens president

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 22/2015
28.4.2015

Statsminister Alexander Stubb har lämnat statsrådets avskedsbegäran till republikens president Sauli Niinistö i dag den 28 april 2015 på Talludden.

Republikens president har godkänt avskedsbegäran och bett statsrådet fortsätta som expeditionsregering tills ett nytt statsråd har utnämnts.